Statistiques

Points par saison

Points par saison
Club ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 ´16 ´17 ´18 ´19 ´20 ´21
ARRAUN LAGUNAK 8 27 43 23 39
BIZKAIA 19 16 7
CANTABRIA 7
DONOSTIARRA 23 36 24
GETARIA-TOLOSA 4 15
GIPUZKOA 21 28
HIBAIKA 7 18 25 15 26 25
HONDARRIBIA 3 17 19 18 18
ORIO 3 9 11 15 16 42 55 46 39
PUEBLA-CABO 9
RIANXEIRA MECALIA 30 28 3 26
SAMERTOLAMEU 9
SAN JUAN 1 12 22 30 28 30 31 54
ZUMAIA 2 27 31 16 26