Antidopaxe

Normativas propias da ACT:

  1. Regulamento Antidopaxe da ACT.
  2. Regulamento Disciplina da ACT.


Normativas de aplicación na ACT por remisión normativa:

  1. Lei Orgánica 7/2006, de 21 de novembro, de protección da saúde e de loita contra a dopaxe no deporte.
  2. Orde de 11 de xaneiro de 1996, pola que se establecen as Normas Xerais para a Realización de Controis de Dopaxe e as Condicións Xerais para a Homologación e Funcionamento de Laboratorios, non estatais, de Control da Dopaxe no Deporte.
  3. Resolución de 28 de decembro de 2007, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba a lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte.
  4. Autorizacións de uso terapéutico: Anexo VIN da Resolución de 21 de decembro de 2006, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se aproba a lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte.


Outras disposicións ou documentos de relevancia:

  1. Instrumento de ratificación da Convención Internacional contra a dopaxe no deporte, feito en París o 18 de novembro de 2005.
  2. Código Mundial Antidopaxe da WADA-AMA, vixente ata 31 de decembro de 2008.
  3. Código Mundial Antidopaxe da WADA-AMA, vixente desde 1 de xaneiro de 2009.

 

[AVISO] Os documentos ou informacións facilitadas no presente apartado da web non teñen máis obxecto que informar aos posibles interesados, sen que o material que apareza publicado sexa sustitutivo do que efectivamente puidese resultar vixente ou de aplicación en cada momento.